Sursa imagine: acces-info.org.md

Zilele dreptului de a şti, ediţia VIII

Cu nouă ani în urmă, la Sofia, Bulgaria, la un For al organizaţiilor nonguvernamentale, din mai multe ţări, inclusiv din Republica Moldova, specializate în domeniul accesului la informaţie şi libertăţii de exprimare, au decis proclamarea datei de 28 septembrie – Zi a dreptului de a şti. Ideea a fost susţinută deja de reprezentanţi ai societăţii civile din circa 70 de ţări.

Anul acesta Centrul “Acces-info”, în colaborare cu alte organizaţii nonguvernamentale, organizează ediţia VIII a Zilelor dreptului de a şti (26 septembrie – 2 octombrie ) cu genericul: “O persoană activă este una bine informată”.

Scopul acestei campanii este:

informarea populaţiei despre drepturile şi modalităţile de solicitare a informaţiilor oficiale, despre formele şi metodele de participare cetăţenească, despre căile de adresare în instanţa de judecată;
sensibilizarea autorităţilor/instituţiilor publice privind realizarea riguroasă a dreptului la informaţie, a libertăţii de exprimare şi implicarea publicului în procesul de luare a deciziilor;
depăşirea sindromului de secretomanie şi asigurarea transparenţei instituţionale;
implicarea activă a cetăţenilor la soluţionarea problemelor comunităţilor;
combaterea corupţiei.

Invităm colegii din societatea civilă să ia parte la desfăşurarea Zilelor dreptului de a şti prin organizarea unor activităţi de instruire, informare şi dezbateri, consultare juridică, de monitorizare şi advocacy, de promovare a liberului acces la informaţie şi a transparenţei în procesul decizional.

Le sugerăm autorităţilor publice de toate nivelurile să organizeze în perioada respectivă conferinţe de presă, “mese rotunde”, consultări cu societatea civilă, vizite în teritoriu, “zile ale uşilor deschise”, dări de seamă privind aspecte-cheie ale propriei activităţi, a practicii de informare, consulatre şi participare a publicului, care, pe viitor, urmează să aibă un caracter permanent.

Monitorizarea de către mass-media a realizării dreptului la informaţie, depistarea, analizarea şi comentarea cazurilor de încălcare a liberului acces la informaţie, dezbaterile la temă, vor lărgi considerabil numărul participanţilor la Zilele dreptului de a şti, vor atenţiona autorităţile/instituţiile publice asupra obligaţiilor de respectare a legislaţiei, vor stimula interesul cetăţenilor faţă de dreptul la informaţie şi a dreptului de a participa la toate etapele procesului decizional.

Contăm, de asemenea, pe implicarea activă a bibliotecilor publice şi instituţiilor de învăţământ în organizarea diverselor activităţi tradiţionale – lansări şi expoziţii de carte, consultaţii, dispute privind drepturile omului, victorine, ore educative etc.

Pentru elaborarea Programului general de desfăşurare a Zilelor dreptului de a şti vă invităm să ne comunicaţi despre activităţile preconizate (tema, data, locul, ora, organizatorii).

Autor: Centrul „Acces-info”
Sursa: acces-info.org.md
02.09.2011 Dreptul Tău
6055
0

Comentarii 0